Nova verzija 2024-01-01

S proslavom nove 2024. godine objavljujemo i još jednu novu verziju igre Mau King (skini za Android, ili za iPhone), s nekolicinom novih mogućnosti i popravljenih bagova, pa se nadamo da ćete još više uživati u igri!

Avatar i ime u sobi za igru

Mnogi igrači nemaju adekvatno ime i profilnu sliku, a ni ne znaju za to. Za druge igrače to čini prilično tmurnu igračku atmosferu, npr ovako:

Tmurna slika sobe za igru Mau Mau kad protivnički igrači nemaju ni ime ni profilnu sliku

Jedan od načina da to popravimo je da dotični igrači toga budu svesniji. Zato smo u sobu za igru postavili ne samo slike i imena protivnika, nego i igračevo:

Igrač sad vidi svoju sliku i ime u dnu ekrana, tako da lakše poželi da je popravi.

Igrač sad vidi svoju sliku i ime u dnu ekrana, tako da lakše poželi da je popravi.

Dodatno, i onaj ko je podesio ime i sliku, sad ima lepši doživljaj:

Soba za igru Mau Mau sada ima i ličnu igračevu sliku i ime u dnu ekrana. Izgleda mnogo lepše i čini da igrači s lošim imenom ili slikom lakše to primete

Podešavanje profila novih igrača

Ponašanje igrice za nove igrače dosad je bilo sledeće:

  1. Tutorijal kroz glavni ekran
  2. Tutorijal kroz jednu partiju
  3. Postavljanje imena i države

To je bio problem iz više razloga:

  1. Novi igrač predstavljao se kao npr. Anonymous7863 bez profilne slike drugim igračima u toj prvoj partiji
  2. Mnogi igrači ne dočekaju korak (3) i ne postave ime i sliku
  3. Podrazumevani jezik (srpski) korišćen je sve do kraja tutorijala

Promenili smo ovaj proces tako da se dijalog za postavljanje imena i države pojavljuje odmah svim novim igračima. Na ovaj način mogu da utiču na jezik (npr. izaberu International i dobiju engleski) koji će biti korišćen tokom tutorijala. Takođe, povećavamo broj onih koji se pojavljuju s dobrim profilom.

Takođe dodali smo mogućnost postavljanja slike u ovom dijalogu, baš kao i u dijalogu Profil. Sad ovaj ekran izgleda ovako:

Nova verzija ekrana za postavljanje inicijalnog profila podržava i profilnu sliku i pojavljuje se pre tutorijala (umesto posle njega, kao dosad)

Ekran za rejting

Brojni igrači pitali su se kako se računa rejting. U gornjem desnom uglu glavnog ekrana postojala je ikonica za rejting, ali ona nije imala nikakvu funkciju. Plan je bio da ona otvara ekran koji objašnjava sistem rejtinga i pokazuje statistike, ali to nije dolazilo na red. Sad smo dodali ovaj ekran, doduše samo sa objašnjenjem, da bismo objasnili kako se računa:

Klikom na ikonicu za rejting u gornjem-desnom uglu otvara dijalog koji objašnjava sistem rejtinga. Kao što se vidi, ima tabove (jezičke), jer je u planu da bude još jedan tab koji prikazuje statistike igara i sticanja rejtinga

Kao što se vidi, ima tabove (jezičke), jer je u planu da bude još jedan tab koji prikazuje statistike igara i sticanja rejtinga

Ispravke bagova

Ispravljeni su brojni sitniji bagovi, naročito vizuelni.

  • Na primer, na širokim tablet uređajima soba za igru je izgledala dosta nesrazmerno, tako da smo to popravili.
  • Kupovina na Android uređajima nije uvek radila kako treba, pa smo i to popravili.
  • Ekran za kupovinu tokena izgledao je malo raštiman, pa smo ga poboljšali.

Svesni smo da ima još problema, i pažljivo beležimo najveće i trudimo se da ih popravimo. Takođe postoji prostor za poboljšanje u mnogim delovima igre. Nadamo se da već uživate u igri i trudimo se da je dalje poboljšavamo. Svaka povratna informacija i prijavljivanje baga je dragoceno, tako da vas molimo da komentarišete i šaljete nam poruke.

Kliknite ovde da preuzmete novu verziju!

Srećna nova 2024. godina!