Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Pojedinačne igre

Pojedinačna igra

Kad se završi pojedinačna igra, karte se broje i izračunavaju negativni i pozitivni rezultati za gubitnike i pobednike.

Pobeda

Iskustvo koje se dodeljuje za pobedu zavisi od vrste pobede, tj. da li je završena Žandarom (Mau Mau pobeda), s više Žandara, ili običnom kartom. Za detaljnu priču o vrstama pobede, pogledajte poglavlje Zadnja karta.

Obična pobeda

2 × Ulog Chip icon

+300 Experience point

Mau Mau 1 Žandar

2 × Ulog Chip icon

+600 Experience point

Mau Mau 2 Žandara

2 × Ulog Chip icon

+900 Experience point

Mau Mau 3 Žandara

2 × Ulog Chip icon

+1200 Experience point

Mau Mau 4 Žandara

2 × Ulog Chip icon

+1500 Experience point

Poraz

Broj poena iskustva koji se oduzima od gubitnika u pojedinačnoj igri, određuje se računanjem zbira vrednosti svih karti koje su im ostale u rukama. Vidite Računanje karti.

Ako je pobeda bila "Mau Mau", rezultat se množi sa 2, 3, 4 ili 5, zavisno od broja Žandara s kojima je igra završena

<<Skakutave osmice
Turniri>>