Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Otvaranje

Japanski simbol kao ilustracija naslova poglavlja OtvaranjeOtvaranje

Igra počinje sa šest karti u rukama svakog igrača, i jednog početnom kartom na stolu okrenutom licem na gore. Nasumičan igrač počinje prvi.

Kad se igra s pravim kartama, špil se seče pre deljenja i ako se nađe bilo koja jaka karta na preseku, dodeljuje se onom koji seče. U igri Mau King, kompjuter ovo simulira bez Vašeg znanja na početku svake igre, i onaj čiji je red da seče možda dobije neke jake karte.

Ekspertski podatak

Ekspertski podatak: Kad se igra s pravim kartama, nije obavezno za osobu koja seče da uzme karte koje je pronašla na preseku, ali ako odluči da ih uzme, može uzeti do tri specijalne karte. Ako se i četvrta nađe da je specijalna, sve karte se vraćaju na gomilu i ponovo mešaju i dele.

<<Pravila igre
Cilj igre>>