Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Šarmantne Dame

Šarmantne dame

Kad neko baci Damu, menja se smer igre.

Kao što biva u životu, tako i u kartaškoj igri dame preokreću stvari. Igra počinje u smeru obrnutom od kazaljke na časovniku. Kad neko odigra damu, taj smer se obrće. To se može desiti neograničen broj puta u toku jedne igre.

U igri Mau King, na trenutni smer igre ukazuje strelica nacrtana na stolu. Kad neko odigra Damu, ova strelica se menja da pokaže novi smer.

U igri sa dva igrača, Dama nema efekta, ali strelica će i dalje biti nacrtana da indikuje teorijski smer.

Dama karo
<<Dvolični Žandari
Mala Dvojka>>