Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Pojedinačne igre

Pojedinačna igra

Kad se završi pojedinačna igra, karte se broje i izračunavaju negativni i pozitivni rezultati za gubitnike i pobjednike.

Pobjeda

Iskustvo koje se dodjeljuje za pobjedu ovisi o vrsti pobjede, tj. da li je završena Dečkom (Mau Mau pobjeda), s više Dečkih, ili običnom kartom. Za detaljnu priču o vrstama pobjede, pogledajte poglavlje Zadnja karta.

Obična pobjeda

2 × Ulog Chip icon

+300 Experience point

Mau Mau 1 Dečko

2 × Ulog Chip icon

+600 Experience point

Mau Mau 2 Dečka

2 × Ulog Chip icon

+900 Experience point

Mau Mau 3 Dečka

2 × Ulog Chip icon

+1200 Experience point

Mau Mau 4 Dečka

2 × Ulog Chip icon

+1500 Experience point

Poraz

Broj bodova iskustva koji se oduzima od gubitnika u pojedinačnoj igri, određuje se računanjem zbira vrijednosti svih karti koje su im ostale u rukama. Vidite Računanje karti.

Ako je pobjeda bila "Mau Mau", rezultat se množi sa 2, 3, 4 ili 5, ovisno o broju Dečkih s kojima je igra završena

<<Skakutave osmice
Turniri>>