Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Otvaranje

Japanski simbol kao ilustracija naslova poglavlja OtvaranjeOtvaranje

Igra počinje sa šest karti u rukama svakog igrača, i jednog početnom kartom na stolu okrenutom licem na gore. Nasumičan igrač počinje prvi.

Kad se igra s pravim kartama, špil se siječe prije dijeljenja i ako se nađe bilo koja jaka karta na presjeku, dodjeljuje se onom koji je sjekao. U igri Mau King, kompjuter ovo simulira bez Vašeg znanja na početku svake igre, i onaj čiji je red da siječe možda dobije neke jake karte.

Ekspertski podatak

Ekspertski podatak: Kad se igra s pravim kartama, nije obavezno za osobu koja siječe da uzme karte koje je pronašla na presjeku, ali ako ih odluči uzeti, može uzeti do tri specijalne karte. Ako i četvrta bude specijalna, sve se karte vraćaju na hrpu i ponovo miješaju i dijele.

<<Pravila igre
Cilj igre>>