Mau King Logo
HomePravila igreIgrajIgrajBlog

Pravila kartaške igre Mau Mau / Osmice - Šarmantne Dame

Šarmantne dame

Kad neko baci Damu, obrće se smjer igre.

Kako u životu, tako i u igri kartama, dame preokreću stvari. Igra počinje u smjeru obratnom od kazaljke na satu. Kad neko baci damu, taj smjer se mijenja i to se može desiti proizvoljan broj puta u toku iste igre.

U igri Mau King, trenutni smjer igre se pokazuje strelicom nacrtanom na tabli. Kad neko odigra Damu, ona se mijenja da pokaže novi smjer.

U igri s dva igrača, Dama nema uticaja, ali strelica će ipak biti nacrtana da ukazuje na teorijski smjer.

Dama karo
<<Dvolični Žandari
Mala Dvojka>>